Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Gogolin w 2012 r.

Gogolin, dnia 07.02.2011 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 234, poz. 1536 z 2010 r.) informuję, że w postępowaniu dotyczącym zlecenia na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, szczególnie pielęgnacja w środowisku domowym osób starszych lub chorych  na terenie gminy Gogolin w 2011 r., w trybie wyboru oferty przeprowadzonej w dniu 04.02.2011 r., Komisja:

1) postanowiła przyjąć ofertę Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą  45-010 Opole,   ul. Szpitalna 5a  na wykonanie zadania, które będzie obejmowało:

- pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia lecznicza,

2) ustaliła wysokość dotacji w kwocie 85.000,00zł., która jest przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie.

Placówką upoważnioną do bezpośredniego wykonywania powyższego zadania będzie Stacja Opieki Caritas w Gogolinie, ul. Szkolna 2.

 

 

Burmistrz Gogolina

                                                                                                  Joachim Wojtala