Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 stycznia 2012r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

 

Porządek obrad:
1)      otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2)      przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3)      przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
4)      interpelacje radnych;
5)      informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej;
6)        przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
(za okres od początku kadencji do końca 2011r.):
       - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
       - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu Finansów i Planowania,
- sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji 
z Unią Europejską,
- sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
- sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku 
i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
7)       zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej 
w Gogolinie na 2012r:
- zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu Finansów i Planowania,
- zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji
z Unią Europejską,
- zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
-zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku
 i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
8)      podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu;
b)      zamiaru utworzenia zespołu szkół;
c)      sprzedaży nieruchomości;
d)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka,
e)      wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do organizowania pracy z rodziną,
f)       ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu;
g)      udzielenia pomocy finansowej (dotacja dla schroniska dla zwierząt);
h)      udzielenia pomocy finansowej (dotacja na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli);
i)        udzielenia pomocy finansowej (dotacja na budowę obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej na 423 w Malni);
j)        zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną;
k)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
9)      wolne wnioski;
10)   zakończenie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Franciszek Holeczek