Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
o wydaniu  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

   Zgodnie z art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się strony postępowania, że na wniosek Pracowni Projektowej Budownictwa Inżynieryjnego – Kazimierz Kowalkowski w Opolu ul. Dambonia 107/11, 45 – 860 Opole, działającej w imieniu i na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w dniu 02.01.2012r. została wydana decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci i przyłączy wodociągowych do budynków socjalno-technicznych i mieszkaniowych stopnia wodnego Rogów Op., na działkach oznaczonych nr ewid.: 166, 134, 113/2,  90,  131 z mapy 1, obręb Odrowąż, 631, 634, 630, 700, 629, 635 z mapy 3 obręb Malnia.
    W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i treścią decyzji oraz o możliwości odwołania się od tej  decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin pokój nr 29, w godzinach urzędowania.

 

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala