Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegającej na remoncie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w Gogolinie przy ul. Kościelnej

Gogolin , dnia 23-02-2007 WG.VI-7610-2/2007 BURMISTRZ GOGOLINA Podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach , 44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: remoncie stacji redukcyjno – pomiarowej I i II stopnia Gogolin ul. Kościelna o przepustowości Q = 1600 Nm3/h. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr664, obręb 0010-Gogolin 1, jednostka ewidencyjna 160501-4 Gogolin – Miasto przy ul. Kościelnej w Gogolinie. Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.