Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Hydratyzacji Wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist

GOGOLIN , dnia 27-02-2007

WG.VI-7610-1/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek: przez  Zakłady Wapiennicze Lhoist  Sp.z o.o.,  46-050 Tarnów Opolski ,
ul. Świerczewskiego 5 w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

budowie Zakładu Hydratyzacji Wapna na terenie Zakładów Wapienniczych
Lhoist Sp.z o.o. w Górażdżach.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist Sp.z o.o. w Górażdżach w miejscowości Górażdże na działce nr 115/35.

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

 

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w sołectwach Górażdże, Malnia i Chorula).

 

 

 

 informację wytworzył(a): Delinowski Radosław
za treść odpowiada: Delinowski Radosław
data wytworzenia: 27.02.2007r.