Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji środowiskowej na remont stacj redukcyjnej gazowej w Gogolinie ul. Kościelna

Gogolin , dnia 27-03-2007

WG.VI-7610-2/2007

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zamieszczona  została  decyzja  Burmistrza Gogolina  Nr WG.VI-7610-2/2007
z dnia 2007-03-27 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na :

remoncie stacji redukcyjno – pomiarowej  I i II stopnia Gogolin ul. Kościelna
o przepustowości Q = 1600 Nm3/h.

Realizowanego na działce nr 664, obręb 0010-Gogolin 1, jednostka ewidencyjna
160501-4 Gogolin – Miasto  przy ul. Kościelnej w Gogolinie.

dla  inwestora : Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM S.A.
          Oddział w   Świerklanach  44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie ,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP-
www.gogolin.pl , na stronie internetowej Systemu Informacji o Środowisku – www.gogolin.sios.pl .
informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 27.03.2007r.