Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja Burmistrza Gogolina w sprawie przedłozenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji- budowa zakładu hydratyzacji wapna w Górażdzu ul. Fabryczna 22

nowa podstrona, dodana 2007-05-09

Gogolin , dnia 9-05-2007

WG.VI-7610-1/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony przez inwestora -  Zakłady Wapiennicze Lhoist  Sp. z o.o., 46-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5 raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
 budowie Zakładu Hydratyzacji Wapna na terenie Zakładów Wapienniczych Lhoist  Sp. z o.o. w Górażdżach, w miejscowości Górażdże, gmina Gogolin, województwo opolskie na działce nr 115/35.

 

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do informacji zawartych w raporcie.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

 

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl ,  w Systemie Informacji o Środowisku – www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w sołectwach Górażdże, Malnia i Chorula).

 

 informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław delinowski
data wytworzenia: 9.05.2007