Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złozony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim

nowa podstrona, dodana 2007-05-10

Gogolin , dnia 10-05-2007

WG.VI-7610-5/2007

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

                Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Krapkowicach
w sprawie, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

Budowie chodnika z odwodnieniem w Kamieniu Śląskim.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na odcinku ulicy Parkowej w miejscowości  Kamień Śląski w ciągu drogi powiatowej 1831 O Gogolin – Kamień Śląski, działka nr 678/2 i 681 karta mapy 4 oraz działka nr 171 karta mapy 2, obręb 0004-Kamień Śląski, jednostka ewidencyjna 160501-5 Gogolin – obszar wiejski, miejscowość Kamień Śląski, powiat krapkowicki , województwo opolskie.

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie ,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP-
www.gogolin.pl , na stronie internetowej Systemu Informacji o Środowisku – www.gogolin.sios.pl .

 

 informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 10.05.2007