Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.Gogolin , dnia 31-05-2007

WG.VI-7610-6/2007

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Magnum” S.J. 01-526 Warszawa, ul. Śmiała 42, oddział Chorula w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

Przebudowie stacji paliw w Choruli.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ul. Kościelnej w Choruli na działce
nr 80/19, obręb Chorula, k.m.2, jednostka ewidencyjna Gogolin-obszar wiejski.

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.


informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 31.05.2007r.