Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego modernizacjipieca obrotowego Nr2 w Cementowni Górażdze S.A. w Choruli


Gogolin , dnia 03-08-2007

WG.VI-7610-7/2007

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zamieszczona  została  decyzja  Burmistrza Gogolina  Nr WG.VI-7610-7/2007
z dnia 2007-08-03 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na :

  • modernizacji ciągu technologicznego pieca obrotowego Nr 2 polegającej na zwiększeniu wydajności z 3500 ton do 7000 ton klinkieru na dobę,
  • rozbudowie magazynu rozdrobnionych paliw zastępczych wraz z budową instalacji do transportu i dozowania rozdrobnionych paliw zastępczych do kalcynatora pieca obrotowego Nr2 o wydajności 0-19 t/h.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Cementowni Górażdże
w miejscowości Chorula na działkach nr 76/12, 76/25, 79/9, 80/21 obręb 0001- Chorula, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – Obszar Wiejski, miejscowość Chorula, powiat krapkowicki, województwo opolskie,

Dla  inwestora: Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1,  45-076 Opole.

 

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie ,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP-
www.gogolin.pl , na stronie internetowej Systemu Informacji o Środowisku – www.gogolin.sios.pl .

 informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 3.08.2007r.