Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały Nr XXIXVIII/374/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

Burmistrz Gogolina

informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniach 20-30.12.2013 r. komisja postanowiła przyjąć oferty przedłożone przez stowarzyszenia i przyznać na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej na 2014 obejmujących prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

Oferta Nr 1 –  Ludowy Klub Sportowy Huragan Kamionek zadanie piłka nożna –  kwota: 15.000 zł

Oferta Nr 2 - Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - zadanie sekcja pływacka – kwota: 30.000 zł

Oferta Nr 3 - Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - zadanie akademia piłkarska –  kwota: 30.000 zł

Oferta Nr 4 - Miejski Klub Sportowy w Gogolinie - zadanie piłka nożna męska – kwota: 129.000 zł

Oferta Nr 5 – Miejski Klub Sportowy Suples Krapkowice - zadanie szkolenie w zapasach –  kwota: 3.000 zł

Oferta Nr 6 –  Ludowy Klub Sportowy w Obrowcu – zadanie piłka nożna – kwota: 45.000 zł

Oferta Nr 7 – Klub Sportowy Górażdże w Górażdżach – zadanie piłka nożna – kwota: 50.000 zł

Oferta Nr 8 – Nasz Karłubiec zadanie - Karłubiecki Tour de Kids wyścig rowerowy –  kwota: 2.500

Oferta Nr 9 – Klub Sportowy Magnum Chorula – zadanie piłka nożna – kwota: 51.000 zł

Oferta Nr 10 – Klub Karate - Do ENSO Krapkowice – zadanie Karate – kwota: 11.000 zł

          Suma wszystkich ofert : 366.500 zł                                      

                                    Burmistrz Gogolina

                                    Joachim Wojtala

 

Treść ogłoszenia w załączniku: PDFWyniki_konkurs_sport_2014.pdf