Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja Burmistrza Gogolina o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw w Choruli.Gogolin, dnia 7-08-2007

WG.VI-7610-6/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonym

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym jego zakresie zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627z późn. zm. ), dla przedsięwzięcia:

Przebudowa stacji paliw w Choruli.

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: ul. Kościelna, Chorula  działka nr 80/19,

obręb Chorula, k.m.2, jednostka ewidencyjna Gogolin-obszar wiejski.

 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Magnum”  S.J. 01-526 Warszawa,
ul. Śmiała 42, oddział w Choruli ul. Kościelna

 

 

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

( informacje o złożeniu raportu  umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
BIP-
www.gogolin.pl oraz www.gogolin.sios.pl).

 

 

 informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław Delinowski
data wytworzenia: 7.08.2007