Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr Or I.0050.01.2014

Burmistrza Gogolina

z dnia 7 stycznia 2014 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Na podstawie art.30, pkt 2, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn.zm.) i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) p o s t a n a w i a m, co następuje :

§1

Oddać w dzierżawę na okres do lat trzech:

  1. działkę nr 656/19 z mapy 13 obręb Gogolin 1;
  2. działkę nr 47/34 z mapy 2 obręb Gogolin 2.

§ 2

Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wyszczególnionych w załączniku do niniejszego zarządzenia w drodze bezprzetargowej.

§ 3

Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 6 , a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie lokalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

Załącznik: PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf