Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja Burmistrza Gogolina w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu oleju opałowego w Wydziale Produkcji Zakładów Górażdze Cement S.A. w Choruli


Gogolin , dnia 08-08-2007

WG.VI-7610-8/2007

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zamieszczona  została  decyzja  Burmistrza Gogolina  Nr WG.VI-7610-8/2007
z dnia 2007-08-08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na :

  • Przebudowie magazynu oleju opałowego na działce nr 76/25, Górażdże Cement S.A. w Choruli przy ul. Cementowej 1. „Wydział Produkcji”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Cementowni Górażdże
w miejscowości Chorula na działkach nr 76/25, k.m2 obręb 0001- Chorula, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – Obszar Wiejski, miejscowość Chorula, powiat krapkowicki, województwo opolskie.

Dla  inwestora: Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1,  45-076 Opole.

 

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl , na stronie internetowej Systemu Informacji o Środowisku – www.gogolin.sios.pl  

 


informację wytworzył(a): Radosław Delinowski
za treść odpowiada: Radosław delinowski
data wytworzenia: 08.08.2007r.