Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.

 Gogolin, dnia  09.01.2014r.

 

WG.I.271.15.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2014r.

wybrano ofertę złożoną przez PHU DROŚ SAWICKI Spółka Jawna Droś S., Sawicki R.

                                                 42-141 Przystajń ul. Przemysłowa 2

z ceną ofertową 89 750,00 zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

EUROSPED K. Matura , W. Haręża Sp.J.

41-902 Bytom ul. Dworska 6

96,77

2

PHU DROŚ  SAWICKI Sp. J.

Droś S., Sawicki R.

42-141 Przystajń, ul. Przemysłowa 2

100

3

PETROL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

98,63

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz