Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 05 lutego 2014r.
o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz.645, poz. 1318) zwołuję na dzień 05 lutego 2014r. (środa) o godz. 16.00 XLII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie, na którą serdecznie zapraszam.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin
    jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
  2. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego –prawa użytkowania
    na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin. 
  1. zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek