Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 10 lutego 2014r.o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
  3. interpelacje i zapytania radnych,
  4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
  5. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1.  powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Gogolinie do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy związanej z wnioskiem pracodawcy Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie
    o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Gogolinie.
  1. wolne wnioski i informacje;
  2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek