Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej stacji paliw w Cementowni Górażdże S.A. w Choruli


Gogolin, dnia 15-10-2007

WG.VI-7610-10/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zamieszczona  została  decyzja  Burmistrza Gogolina  Nr WG.VI-7610-10/2007 z dnia 2007-10-15 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na :

budowie nowej wewnątrzzakładowej stacji paliw płynnych w miejscu istniejącej na działce nr 115/17, Górażdże Cement S.A. w Choruli przy ul. Cementowej 1. „ZTS Górażdże”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Cementowni Górażdże w miejscowości Chorula na działkach nr 115/17, k.m.1, obręb 0003- Górażdże, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – Obszar Wiejski, miejscowość Gorażdże, powiat krapkowicki, województwo opolskie.

Inwestor: Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1,  45-076 Opole.

 

 

 

(w/w informacje  umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
 w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
BIP-
www.gogolin.pl oraz  na stronie internetowej SIOS -www.gogolin.sios.pl).

 Podmiot udostępniający: Radosław Delinowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 15-10-2007r.