Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie placu manewrowego wraz siecią kanalizacji deszczowej w Górażdzu Cement

Gogolin , dnia 23-10-2007

WG.VI-7610-13/2007

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek  wraz z raportem oddziaływania na środowisko przez : Górażdże Cement S.A. w Choruli , ul.Cementowa 1, 45-076 Opole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

rozbudowie placu manewrowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe w kopalni wapienia  „Górażdże”
w Górażdżach na działkach nr 19/79, 19/75 będących w wieczystym użytkowaniu przez Górażdże Cement S.A. w Choruli , ul. Cementowa 1, 45-076 Opole

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

 

( informacje o złożeniu wniosku  umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP-
www.gogolin.pl w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże , Chorula , Malnia).

 
Podmiot udostępniający: Radosław Delinowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2007-10-23