Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury

Burmistrz Gogolina z siedzibą w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu.pdf

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf

DOCWzór oferty.doc

DOCWzór_umowy dotacji.doc

DOCWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.doc

Zaproszenie skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania członków komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 r. zadań publicznych w zakresie kultury.

PDFZarządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów.pdf

PDFFormularz zgłoszenia kandydata.pdf

DOCFormularz zgłoszenia kandydata.doc