Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojew. nr 424 w Gogolinie

Gogolin , dnia 26-11-2007

WG.VI-7610-15/2006

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,  ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30, został złożony wniosek : przez  Biuro Projektów Proj – Serwis, ul Rosponda 13, 45-519 Opole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:  budowie chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 424 w Gogolinie, w obszarze ulic Malińskiej – Kamiennej na działkach

Gogolin- Karłubiec, k.m. 8 – 766/3, 753/2, 741, 742/3, 743/2, 744, 745, 746, 748, 742/2, 747, 742/4,743/1, 766/7, 753/5, 766/6, 765/5, 753/6, 766/8, 766/9,

Gogolin- Karłubiec, k.m. 7 – 643/7, 643/5, 642/7, 641/5, 643/6, 643/3, 642/3, 642/9, 642/8, 642/6, 641/3, 641/1, 641/4, 640/1, 640/4, 639/1, 639/4, 638/1, 638/4, 637/1, 637/4, 633/4, 634/1, 633/3, 633/1, 632/1, 632/3, 618/2, 618/1, 617/1, 617/2, 612/6, 612/1, 614/2,

Gogolin – Karłubiec, k.m. 5 – 480, 479, 474/1, 473/1, 471, 470/4, 481, 488/2, 487/2, 486/2, 470/3, 469/1, 470/2, 468/1, 468/2, 467/2, 466, 465/2, 418/3, 418/4, 419/1, 420, 421, 422, 545/3, 484/2, 483/2, 482/1, 482/2, 482/1, 454/2, 484/1, 484/1, 486/1, 487/1, 488/1,

Gogolin –Karłubiec, k.m. 6 – 574,575.

 

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

 Podmiot udostępniający: Radosław Delinowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 26.11.2007.