Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie uzbrojenia terenów budowlanych w Gogolinie ul. Wyzwolenia 66

Gogolin , dnia 21-02-2008

WG.VI-7610-4/2008

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez : Pana Andrzeja Żurawia prowadzącego Biuro Projektów Proj-Serwis 45-519 Opole,ul. Rosponda 13  w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

budowie uzbrojenia terenów budowlanych w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, budowa drogi osiedlowej wraz z oświetleniem, zlokalizowanych za budynkiem wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie na działkach 208, 197/2, 198, 206, 195/11, 195/10, 195/9, 195/14, 195/12, 195/8, 195/7, 205/3, 196/6, 195/5, 205/2, 195/13, 204, 200, 201, 202, 203, 171/1, 192/4, 192/3, 195/15, 195/16, 185, 186 – obręb: 0011- Gogolin 2, karta mapy 4, jednostka ewidencyjna 160501-4, Gogolin-Miasto.

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
Podmiot udostępniający: Gmina Gogolin
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 21.02.2008