Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenów ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie

Gogolin, dnia 27-03-2008

WG.VI-7610-4/2008

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało umieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.VI.7610-4/2008 z dnia 27.03.2008r.  o odstąpieniu od  obowiązku  nałożenia na   Pana Andrzeja Żurawia prowadzącego Biuro Projektów „Proj-Serwis” 45-519 Opole, ul. Rosponda 13 reprezentującego Gminę Gogolin,  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na :

budowie uzbrojenia terenów budowlanych w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, budowa drogi osiedlowej wraz z oświetleniem, zlokalizowanych za budynkiem wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie na działkach 208, 197/2, 198, 206, 195/11, 195/10, 195/9, 195/14, 195/12, 195/8, 195/7, 205/3, 196/6, 195/5, 205/2, 195/13, 204, 200, 201, 202, 203, 171/1, 192/4, 192/3, 195/15, 195/16, 185, 186 – obręb: 0011- Gogolin 2, karta mapy 4, jednostka ewidencyjna 160501-4, Gogolin-Miasto.

Inwestor : Gmina Gogolin

 

 

 

 

 

( informacje  umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl oraz wykazie danych zawierających informacje o środowisku  SIOS - www.gogolin.sios.pl).

 

 
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gogolinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2008-03-27