Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja Burmistrza Gogolina w sprawie zmiany wniosku przez inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ulica Fabryczna

Gogolin , dnia 05-05-2008

WG.VI-7610-4/2007/2008

 

 

                                                                                              Wg  rozdzielnika

 

Dotyczy:
               postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie wytwórni mas bitumicznych TELTOMAT-100 która była zlokalizowana w Gogolinie – Karłubcu przy ul. Fabrycznej 1
na nową o wydajności 240 Mg/h. W nowej przewiduje się ponadto prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.

Lokalizacja:  działka nr 249/1, 249/2 i 248 obręb 0014-Karłubiec, jednostka ewidencyjna 160501- 4 Gogolin- Miasto, ul. Fabryczna 1, 47-320 Gogolin.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4,
47-200   Kędzierzyn – Koźle.

 

 

 

        Burmistrz Gogolina informuje, iż w dniu 30.04.2008r. do tut. urzędu wpłynęło pismo inwestora z dnia 30.04.2008r. w sprawie zreformowania wniosku z dnia 17.10.2007r.
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych TELTOMAT-100 która była zlokalizowana w Gogolinie – Karłubcu przy ul. Fabrycznej 1 na nową o wydajności 240 Mg/h. W nowej przewiduje się ponadto prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.

Lokalizacja:  działka nr 249/1, 249/2 i 248 obręb 0014-Karłubiec, jednostka ewidencyjna 160501- 4 Gogolin- Miasto, ul. Fabryczna 1, 47-320 Gogolin.

 

        Inwestor wycofuje się  z tej części przedsięwzięcia, która miała polegać na uruchomieniu instalacji do odzysku odpadów asfaltu nie zawierającego smoły.

 

        Oświadcza równocześnie, że wycofanie uruchomienia instalacji odzysku odpadu asfaltu nie zawierającego smoły nie skutkuje zmianą technologii całego przedsięwzięcia.

 

 

( informacje została umieszcza na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie ,

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl ,
w Systemie Informacji o Środowisku –
www.gogolin.sios.pl ).

 

 

 
Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 05.05.2008r.