Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno - bytowym na dz.nr 68 k.m.1

Gogolin , dnia 10-06-2008

WG.VI-7610-7/2008

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

         Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez  Firmę Handlowo – Usługową BEWA, Bogdan Kmiecik, ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno – bytowym na działce nr 68 k.m.1.

Lokalizacja : działka nr 68, k.m. 1, obręb 0010-Gogolin 1, jednostka ewidencyjna 160501_4, Gogolin – Miasto, Miejscowość Gogolin, powiat krapkowicki, woj. opolskie.

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

  

 

 

( informacje o złożeniu wniosku  umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin).

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: wydział ochrony srodowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2008.06.10