Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiejnr423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula

Gogolin , dnia 11-06-2008

WG.VI-7610-6/2008

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

         Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula.

Lokalizacja : działka nr 500/4 k.m.2 obręb 0006 Malnia, 230 k.m.1, 46/3 k.m.1 , 280/1 k.m.1, 228 k.m.1, 74/2 k.m.2, 225/18 k.m.4, 225/35 k.m.4, 75/1 k.m.2, 75/2 k.m.2, 66 k.m.1, 220 k.m.1, 219 k.m.1, 83/1 k.m.2, 83/2 k.m.2, 225/11 k.m.4, 225/7 k.m.4, 225/29 k.m.4, 225/9 k.m.4, 79/12 k.m.2, 79/11 k.m.4, 83/5 k.m.2 obręb 0001 Chorula .

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

 

  

 

 

 

( informacje o złożeniu wniosku  umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula , Malnia ).
Podmiot udostępniający: WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 11.06.2008