Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o obmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna

WG.VI-7610-14/2007/2008                                                           Gogolin, dnia 05.08.2008r.
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
       Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 została zamieszczona decyzja  Burmistrza Gogolina nr WG. VI-7610-14/20072008 z dnia 05.08.2008r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   „ przebudowie istniejącej wytwórni mas bitumicznych TELTOMAT – 100, która była zlokalizowana w Gogolinie – Karłubcu przy ul. Fabrycznej 1 na nową o wydajności 240 Mg/h”.
 
Lokalizacja: działka nr 249/1, 249/2 i 248 obręb 0014-Karłubiec, jednostka ewidencyjna           160501- 4 Gogolin- Miasto, ul. Fabryczna 1, 47-320 Gogolin.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. w Kędzierzynie Koźlu,
                 ul.24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn – Koźle.
 
 
 
 
 
 
( informację umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,
 na stronie internetowej BIP - www.gogolin.pl, oraz w systemie informacji o środowisku - SIOS Urzędu Miejskiego w Gogolinie - www.gogolin.sios.pl )
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2008.08.05