Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze

Gogolin , dnia 11-07-2008

WG.VI-7610-9/2008

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

 

         Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek INWAR-PROJEKT Dariusz Niemirski ul. Oleska 11/2 51-200 Wrocław działającego w imieniu inwestora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:

„Modernizacja głowy górnej śluzy pociągowej „Rogów” na rzece Odrze w miejscowości Malnia, km 129,6”

Lokalizacja : działka nr 691, k.m.3, odręb 0006- Malnia, jednostka ewidencyjna 160501_5Gogolin – Obszar Wiejski, miejscowość Malnia, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, województwo opolskie.

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

( informacje o złożeniu wniosku  umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Odrowąż , Malnia ).

 
Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2008-07-11