Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina postanowieniem nakłada obowiązek na FUH BEWI wykonanie raportu oddziaływania na srodowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjistacji obsługi pojazdów w Gogolinie ul. Ligonia

Gogolin, dnia 21-07-2008

WG.VI-7610-7/2007

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG. VI-7610-7/2008  z dnia 21.07.2008r. w sprawie  nałożenia  obowiązku na Firmę Usługowo - Handlową „BEWA” , Bogdan Kmiecik,ul. Kamienna 11, 47-316 Górażdże do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno – bytowym na działce nr 68 k.m.1     w Gogolinie ,ul. Ligonia w pełnym jego zakresie zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U .z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.),

 

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 68, k.m. 1, obręb 0010-Gogolin 1, jednostka ewidencyjna 160501_4, Gogolin – Miasto, Miejscowość Gogolin, powiat krapkowicki,
woj. opolskie.

 

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

         

 

( informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz www.gogolin.sios.pl).

 Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2008.07.21