Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja zmieniająca decyzję nr WG.VI-7610-4/2008r. z dnia 22.04.2008r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie uzbrojenia terenu ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie

Gogolin , dnia 29.07.2008
WG.VI-7610-4/2008
 
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
 
               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został zamieszczona decyzja Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-4/2008 z dnia 29.07.2008r. o zmianie decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-4/2008 z dnia 22.04.2008r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:
budowie uzbrojenia terenów budowlanych w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, budowa drogi osiedlowej wraz z oświetleniem, zlokalizowanych za budynkiem wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 66 w Gogolinie na działkach 208, 197/2, 198, 206, 195/11, 195/10, 195/9, 195/14, 195/12, 195/8, 195/7, 205/3, 196/6, 195/5, 205/2, 195/13, 204, 200, 201, 202, 203, 171/1, 192/4, 192/3, 195/15, 195/16, 185, 186 – obręb: 0011- Gogolin 2, karta mapy 4, jednostka ewidencyjna 160501-4, Gogolin-Miasto.
Inwestor : Gmina Gogolin
 
 
 
 ( informacje umieszczono również na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin).
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosłw Delinowski
Data wytworzenia: 2008.07.29