Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina postanawia nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na srodowisko inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy na rzece Odrze w m. Malnia


 

Gogolin, dnia 25.08.2008r.
WG.VI-7610-9/2008
 
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
 
             Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonymw Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało umieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.VI.7610-9/2008 z dnia 25.08.2008r. o odstąpieniu od obowiązku przez  inwestora - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na :
„Modernizacja głowy górnej śluzy pociągowej „Rogów” na rzece Odrze w miejscowości Malnia, km 129,6”.
 
 
 
 
 
 
( informacje umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl oraz wykazie danych zawierających informacje o środowisku SIOS - www.gogolin.sios.pl).
 
 
 
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2008.08.25