Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim

Gogolin , dnia 24-09-2008
 
WG.VI-7610-17/2008
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
        Burmistrz Gogolina podaję do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,45-082 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Przedsięwzięcia polegającego na:
- modernizacji lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim gmina Gogolin;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej z hangarów oraz zaplecza obsługowego;
- budowie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz odcieków z odladzania samolotów z płyt postojowych i przyległych dróg kołowania;
- budowy urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej stacji paliw;
w miejscowości Kamień Śląski, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na działce nr 677/61 k.m.3, 1261 k.m.3, 679 k.m.4 , jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obręb 0004-Kamień Śląski .
 
 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
 
 
 
 
 
 
( informacje o złożeniu wniosku umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie i Urzędzie Gminy w Izbicku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Kamień Śląski,
 Kamionek i Siedlec).
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2008.09.25

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
PDFogłoszenia.pdf
DOCwniosek o zkres ostateczny-2.doc
PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina.pdf
DOCzawiadomienie o zmianie terminu.doc