Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do produkcji farb oraz wykrojników , Chorula ul. Kościelna dz.80/7

Gogolin , dnia 6-10-2008
 
WG.VI-7610-12/2008
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
        Burmistrz Gogolina podaję do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez „Chespa” Farby Graficzne Sp. z o.o., ul. Ks. Fr. Duszy 5, 47-303 Krapkowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
  • budowa hali produkcyjnej ( w miejsce spalonej) z zapleczem socjalno-biurowym do produkcji farb rozpuszczalnikowych oraz magazynu surowców produkcyjnych ;
  •  budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym do produkcji wykrojników;
w miejscowości Chorula, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na działce nr 80/7 k.m.2,  jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obręb 0001-Chorula .
 
 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
 
 
 
 
 
 
( informacje o złożeniu wniosku umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula)
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający:

WG

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 6.10.2008