Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina postanawia odstapić do nałozenia obowiązku na ZDW w Opolu do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni

Gogolin, dnia 07-10-2008
WG.VI-7610-6/2008
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało umieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.VI.7610-6/2008 z dnia 07.10.2008r. o odstąpieniu od  obowiązku inwestora – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na :
przebudowie drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową chodnika w miejscowości Chorula.
Lokalizacja : działka nr 500/4 k.m.2 obręb 0006 Malnia, 230 k.m.1, 46/3 k.m.1 , 280/1 k.m.1, 228 k.m.1, 74/2 k.m.2, 225/18 k.m.4, 225/35 k.m.4, 75/1 k.m.2, 75/2 k.m.2, 66 k.m.1, 220 k.m.1, 219 k.m.1, 83/1 k.m.2, 83/2 k.m.2, 225/11 k.m.4, 225/7 k.m.4, 225/29 k.m.4, 225/9 k.m.4, 79/12 k.m.2, 79/11 k.m.4, 83/5 k.m.2 obręb 0001 Chorula .
 
 
 
 
 
 
 
( informacje umieszczono na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim Gogolinie, w miejscowości Malnia i Chorula , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl oraz www.gogolin.sios.pl).
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 07.10.2008r.