Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji głowy górnej śluzy pociągowej Rogów na rzece Odrze w miejscowości Malnia

WG.VI-7610-9/2008                                                                        Gogolin, dnia 08.10.2008
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Burmistrz Gogolina podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30, została zamieszczona decyzja Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-9/2008 z dnia 08.10.2008r.
„o środowiskowych uwarunkowaniach”  wyrażająca zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
Modernizacja głowy górnej śluzy pociągowej „Rogów” na rzece Odrze w miejscowości Malnia, km 129,6”.
 
Lokalizacja : działka nr 691, k.m.3, odręb 0006- Malnia, jednostka ewidencyjna 160501_5Gogolin – Obszar Wiejski, miejscowość Malnia, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, województwo opolskie.
 
Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
                 ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
 
 
 
 
 
 
( informacje umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie,
 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl
w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl ).
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 08.10.2008r.