Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje, że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.

Gogolin , dnia 10-10-2008
WG.VI-7610-19/2008
 
 
                                                        BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
 
         Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony wniosek przez Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1 45-076 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:
instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
Lokalizacja : działka nr 76/25 k.m.1 obręb 0001-Chorula jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin – Obszar Wiejski, gmina Gogolin, powiat krapkowicki , woj. opolskie.
 
W załączeniu do wniosku dołączono raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
 
 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
 
 
 
 
 
( informacje o złożeniu wniosku umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula , Górażdże ).
 
 
 
 


 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 10.10.2008r.