Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o złożeniu w tut. Urzędzie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hal do pradukcji farb rozpuszczalnikowych i wykrojników w m. Chorula

Gogolin , dnia 24-10-2008
WG.VI-7610-12/2008
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
 
Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na:

  • budowie hali produkcyjnej ( w miejsce spalonej) z zapleczem socjalno-biurowym do produkcji farb rozpuszczalnikowych oraz magazynu surowców produkcyjnych ;
  • budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym do produkcji wykrojników;
w miejscowości Chorula, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na działce nr 80/7 k.m.2, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obręb 0001-Chorula ,
 
Inwestor: Firma „Chespa Farby Graficzne” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Fr. Duszy 5
                w Krapkowicach.

Autor raportu: „ATMOTERM” S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole.
 
 
Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
 
 
 
( informacje o złożeniu raportu umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie i w miejscowości Chorula, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl oraz www.gogolin.sios.pl).
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 24.10.2008r