Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje że w tut. Urzędzie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego związanego z odzyskiem odpadów

Gogolin , dnia 17-11-2008
WG.VI-7610-14/2008
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
 
 
         Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30, w dniu 13.11.2008r. został złożony wniosek przez „BIOENERGY” A. J. Burtny Sp. J. ul. Wojtkiewicza 12, 45-532 Opole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:
Zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego związanego z prowadzeniem działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
Lokalizacja : ul. Podleśna 1, 47-320 Gogolin, działka nr 1998/1 k.m.4, obręb 0002-Dąbrówka jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin – Obszar Wiejski, gmina Gogolin, powiat krapkowicki , woj. opolskie.
 
W załączeniu do wniosku dołączono raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego . Autor raportu dr inż. Robert Junga.
 
 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
 
 
 
 
 
 
 
 
( informacje o złożeniu wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin, Dąbrówka, Zakrzów ).
 
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 17.11.2008r.

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCpostanowienie o nałożeniu raportu.doc