Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowiestacji obsługi pojazdów z zapleczem socjaln-bytowym w Gogolinie, ul Ligonia

WG.VI-7610-7/2008                                                                     Gogolin, dnia 19.11.2008
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Burmistrz Gogolina podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30, została zamieszczona decyzja Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-7/2008 z dnia 19.11.2008r. „o środowiskowych uwarunkowaniach” wyrażająca zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
budowie stacji obsługi pojazdów z zapleczem socjalno – bytowym na działce nr 68 k.m.1
Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 68, k.m. 1, obręb 0010-Gogolin 1, jednostka ewidencyjna 160501_4, Gogolin – Miasto, Miejscowość Gogolin, powiat krapkowicki,
woj. opolskie.
Inwestor: Firma Usługowo - Handlowa „BEWA” , Bogdan Kmiecik, ul. Kamienna 11,
47-316 Górażdże
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
( informacje umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz w miejscowości Gogolin , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl ).
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radossław Delinowski
Data wytworzenia: 19.11.2008R.