Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burrmistrza Gogolina w/s postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej na realizację przedsiewzięcia polegającego na modernizacji lotniska OPOLE w Kamieniu Śląskim.

Gogolin, dnia 25-11-2008
WG.VI-7610-17/2008
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZ GOGOLINA
 
          Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonymw Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone pismo Burmistrza Gogolina nr WG. VI-7610-17/2008 z dnia 25.11.2008r. skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Ozimska 19a, 45-052 Opole w sprawie stwierdzenia na podstawie art. 126 w związku z art. 156 §1 pkt1 k.p.a. oraz z art. 51, ust.3, pkt3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150) nieważności postanowienia Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-17/2008 z dnia 05.11.2008r. o nałożeniu obowiązku na Zarząd Województwa Opolskiego w Opolu , ul. Piastowska 14, 45-082 Opole do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
- modernizacji lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim gmina Gogolin;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z hangarów oraz zaplecza obsługowego;
- budowie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych
oraz odcieków z odladzania samolotów z płyt postojowych i przyległych dróg kołowania;
- budowy urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej stacji paliw;
- światła precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia ;
w miejscowości Kamień Śląski, gm. Gogolin, woj. Opolskie, na działce nr 677/61 k.m.3, 1261 k.m.3, 679 k.m.4 , jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- Obszar Wiejski, obręb 0004-Kamień Śląski oraz w miejscowości Siedlec, gmina Izbicko, działki nr 131/3 k.m2, 
89 k.m.2, 37/1 k.m2, 99 k.m.2, 169 k.m.2, 98 k.m.2, 91 k.m.2, 92 k.m2, 88 k.m.2, 82 k.m.2, 78 k.m.2,77 k.m.2, 68 k.m.2, 69 k.m.2 , jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko,
obręb 0073- Siedlec,
 
 

 
         
 
( informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie , Urzędzie Gminy w Izbicku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Kamień Śląski, Kamionek i Siedlec).
 
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2008.11.25