Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.

WG.VI-7610-12/2008                                                                     Gogolin, dnia 11.12.2008
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30, została zamieszczona decyzja Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-12/2008 z dnia 11.12.2008r. „o środowiskowych uwarunkowaniach” wyrażająca zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
instalacji dozowania reduktora chromu w Górażdżu Cement S.A.
Lokalizacja : działka nr 76/25 k.m.1 obręb 0001-Chorula jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin – Obszar Wiejski, gmina Gogolin, powiat krapkowicki , woj. opolskie.
 
Inwestor: Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
( informacje umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula , Górażdże,również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl i w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl ).
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 11.12.2008r