Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Województwo Opolskie do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie lotniska Opole w Kamieniu Śląskim

Gogolin , dnia 13-03-2009
 
WG.VI-7610-17/2008/2009
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
        Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 (BIP- www.gogolin.pl , SIOS - www.gogolin.sios.pl) zostało zamieszczone, postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-17/2008/2009 z dnia 13.03.2009r.   o nałożeniu obowiązku na Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
-  modernizacji lotniska „Opole” w Kamieniu Śląskim gmina Gogolin;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z drogi startowej lotniska;
- budowie urządzeń do oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych
do kanalizacji deszczowej z hangarów oraz zaplecza obsługowego;
- budowie urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych
oraz odcieków z odladzania samolotów z płyt postojowych i przyległych dróg kołowania;
- budowy urządzeń do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych z projektowanej stacji paliw;
planowanego do realizacji w miejscowości Kamień Śląski, gm. Gogolin, woj. Opolskie,
na działkach nr 677/61 k.m.3, nr 1261 k.m.3, nr 679 k.m.4 , jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin- obszar wiejski, obręb 0004-Kamień Śląski
- światła precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia ;
planowanego do realizacji w miejscowości Siedlec, gmina Izbicko, na działkach nr 131/3 k.m2, nr 89 k.m.2, nr 37/1 k.m.2, nr 99 k.m.2, nr 169 k.m.2, nr 98 k.m.2, nr 91 k.m.2, nr 92 k.m2, nr 88 k.m.2, nr 82 k.m.2, nr 81 k.m.2, nr 78 k.m.2, nr 77 k.m.2, nr 68 k.m.2, 69 k.m.2 , jednostka ewidencyjna 161101_2, Izbicko, obręb 0073- Siedlec,
 
w pełnym zakresie ustawowym, zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ),
 
 
 
 
 
 
 
( niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie i Urzędzie Gminy w Izbicku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Kamień Śląski,
 Kamionek i Siedlec).
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2009.03.13

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCpostanowienie - lotnisko województwo opolskie.doc