Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna

Gogolin, dnia 03-02-2009
WG.VI-7610-14/2007/2008/2009
 
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
 
Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonym
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG. VI-7610-14/2007/2008/2009 z dnia 03.02.2009r. w sprawie nałożenia obowiązku na Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn – Koźle do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym jego zakresie zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska
( Dz. U .z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ),
dla przedsięwzięcia:
budowa „ Wytwórni Mas Bitumicznych”
lokalizacja:
ul. Fabryczna 1, 47-320 Gogolin, działka nr 249/1, 249/2 i 248 obręb 0014-Karłubiec, jednostka ewidencyjna 160501- 4 Gogolin- Miasto,
 
 
 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.
Wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.
 
( informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, BIP- www.gogolin.pl oraz www.gogolin.sios.pl).
 
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2009-02-03