Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje o przystąpieniu do opracowania dokumentu - aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin.

Gogolin , dnia 19-02-2009r.
 
WG.VI-7610-3/2009
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
        Burmistrz Gogolina podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zamieścił informację o przystąpieniu do opracowania aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Gogolin oraz aktualizację programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin wraz z ich prognozą oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art.46 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199 poz.1227) .
 
 
 
 
 
 
 
 
( niniejszą informacje umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w Gminie Gogolin).
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 19.02.2009r.