Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o umorzeniu postepowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zmiana sposobu uzytkowania obiektu bud. zwiazanego z prowadzeniem działalności w zakresie odzysków


 

Gogolin , dnia 05-03-2009
WG.VI-7610-14/2008/2009
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
 
 
         Podaję do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30, w dniu 13.11.2008r. została zamieszczona decyzja Burmistrz Gogolina o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego związanego z prowadzeniem działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, ul. Podleśna 1, 47-320 Gogolin, działka nr 1998/1 k.m.4, obręb 0002-Dąbrówka jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin – Obszar Wiejski, gmina Gogolin, powiat krapkowicki , woj. opolskie.
Inwestor: „BIOENERGY” A. J. Burtny Sp. J. ul. Wojtkiewicza 12, 45-532 Opole,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(niniejsza informację, umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS
- www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Gogolin, Dąbrówka, Zakrzów ).
  

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 2009.03.05