Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina postanowieniem poprawia błędy pisarskie w decyzji nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 04.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowa uzbrojenia w sieć wod. i kan. w ul. Kościelnej w Choruli

Gogolin , dnia 15.06.2008
          WG.VI-7610-12/2009
 
 
 
BURMISTRZ GOGOLINA
INFORMUJE
 
 
               Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 15.06.2008r. o sprostowaniu błędów pisarskich w decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.VI-7610-12/2009 z dnia 04.06.2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
budowa uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ul. Kościelnej w Choruli, gm. Gogolin.  Działki nr 95, 83/1, 80/7, 80/20, 80/19, 80/18, 107/14 – obręb 0001-Chorula, ark. 2, jednostka ewidencyjna 160501_5, Gogolin – obszar wiejski, gmina Gogolin.
Inwestor : Gmina Gogolin ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.
 
 
 
( informacje umieszczono również na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula).
 
 

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 15.06.2009

 

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
DOCpostanowienie chorula.doc