Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina informuje iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na odpady w Górażdżach ul. Kamienna 11

WG.VI-7610-28/2010/ac                                                                  Gogolin, dn. 08.10.2010r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 85 ust 3 w związku z art. 71 ust 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone Postanowienie nr WG.VI-7610-28/2010/ac z dnia 08.10.2010r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ”budowie wiaty na odpady” w Górażdżach, ul. Kamienna 11, działka nr 115/31, 115/17 k.m.1, obręb- Górażdżeoraz Decyzja Nr WG.VI-7610-28/2010/ac z dnia 08.10.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia .
 
Jednocześnie informuje, iż zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy jak również z opiniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach możliwa jest w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.
 
 
 
 
(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w GogolinieBIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże).
 

Podmiot udostępniający: WG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: RD
Data wytworzenia: 2010.10.08