Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Gogolina postanawieniem nałożył obowiązek na Recykl Organizacja Odzysku S.A. do przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko przedsiewzięcia polegającego na umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zuzytych opon na terenie Cementowni

Gogolin , dnia 13-05-2011
 
WG.VI.6220.8.2011
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza GogolinaNr WG.VI.6220.8.2011 z dnia 13.04.2011r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „umieszczeniu mobilnej instalacji do przerobu zużytych opon na terenie należącym do Cementowni „Górażdże”, działka nr 115/17, k.m.1, obręb 0003-Górażdże.
Inwestor: Recykl Organizacja Odzysku S.A. Przysieka Polska, 64-030 Śmigiel,  ul. Przemysłowa 16;
 
    
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Chorula, Górażdże ).
 

 

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: rd
Data wytworzenia: 2011.05.13