Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

odwołanie od decyzji Burmistrza Gogolina o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach

WG.VI.6220.14.2011                                                                     Gogolin, dnia 13.09.2011r.
(WG.VI-7610-6/2010)
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, iż do tut. Urzędu wpłynęło w dniu 09.09.2011r. odwołanie z dnia 06.09.2011r.  Mo-BRUK S.A., 33-322 Korzenna, Niecek 68 do decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.VI.6220.14.2011 z dnia 22.08.2011r.
o środowiskowych uwarunkowaniach – odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych”
Lokalizacja przedsięwzięcia : działka nr 115/37, obręb 0003-Górażdże, jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin - Obszar Wiejski.
Wnioskodawca : Mo- Bruk S.A. Niecew 68, 33-322 Korzenna  
 
 
     
 
 
 
 
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w GogolinieBIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.gogolin.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże).
 
  

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: rd
Data wytworzenia: 2011.09.13