Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.9.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa terminala załadunkowego mączki wapiennej na cysterny samochodowe na terenie ZW Lhoist SA Jednostka Produkcyjna w Górażdżach, ul. Fabryczna 15” na działce nr 161, a.m. 1, obręb Górażdże

 • WG.III.6220.17.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia nr WG.III.6220.17.2020.WL z dnia 09.06.2021 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, a.m. 2, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.7.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr WG.III.6220.7.2020 z dnia 30 października 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu odprowadzającego wody z Kopalni Wapienia Górażdże” planowanego na działkach 113/21, 113/11, 206/5, 207/3, 208/3, 192/5, 197, 193/3, obręb Górażdże, 195/4, 76/31, 76/36, obręb Chorula

 • WG.III.6220.16.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, o możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych z dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Zakrzów w obszarze działek nr 425/3, 428/36, 422, 428/34, 498, 499 ark. 1 obręb ewidencyjny 160501_5.0009 Zakrzów, gmina Gogolin” w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • WG.III.6220.15.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, o możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych z dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Dąbrówka w obszarze działek nr 154, 155, 156, 157, 158 ark. 3 obręb ewidencyjny 160501_5.0002 Dąbrówka, gmina Gogolin” w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • WG.III.6220.4.2021.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwutorowej linii napowietrznej 110 kV dla zasilania GPZ 110/15 kV Gogolin” na działkach 63/3, a.m. 1, 74, 117, 116, a.m. 2, obręb Gogolin 1

 • WG.III.6220.17.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, a.m. 2, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.16.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Zakrzów w obszarze działek nr 425/3, 428/36, 422, 428/34, 498, 499 ark. 1 obręb ewidencyjny 160501_5.0009 Zakrzów, gmina Gogolin”

 • WG.III.6220.21.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 85 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 160/1, 160/2 w miejscowości Dąbrówka” na działkach o nr ew.: 160/1 i 160/2, obręb Dąbrówka

 • WG.III.6220.8.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja silosów cementu nr 4 i 10 oraz budowa stanowiska załadunku cementu luzem na samochody z silosów nr 9 i 10” na działkach nr 76/38 i 79/9, a.m. 2, obręb Chorula

 • WG.III.6220.4.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwutorowej linii napowietrznej 110 kV dla zasilania GPZ 110/15 kV Gogolin” na działkach 63/3, a.m. 1, 74, 117, 116, a.m. 2, obręb Gogolin 1

 • WG.III.6220.21.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydanych opiniach w sprawie potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 85 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 160/1, 160/2 w miejscowości Dąbrówka” na działkach o nr ew.: 160/1 i 160/2, obręb Dąbrówka