Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.14.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 6” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 313/1, obręb Chorula

 • WG.III.6220.13.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 5” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 313/1, obręb Chorula

 • WG.III.6220.12.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 4” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 311/4, obręb Chorula

 • WG.III.6220.11.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 3” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 311/4, obręb Chorula

 • WG.III.6220.10.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 2” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 311/4, obręb Chorula

 • WG.III.6220.9.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „CHORULA 1” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Chorula, gmina Gogolin” na działce nr 311/4, obręb Chorula

 • WG.III.6220.15.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miejscowości Dąbrówka w obszarze działek nr 154, 155, 156, 157, 158 ark. 3 obręb ewidencyjny 160501_5.0002 Dąbrówka, gmina Gogolin”

 • WG.III.6220.19.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do dystrybucji produktów naftowych, na projektowanej stacji paliw przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie” na działce nr 616/6, k.m. 7, obręb Karłubiec

 • WG.III.6220.17.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.18.2020.WL

  Decyzja przenosząca decyzję znak WG.VI.6220.13.2015 z dnia 6 sierpnia 2018 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”, lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 382/1, k.m. 3, obręb Zakrzów