Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.20.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej OBROWIEC wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Obrowiec, gmina Gogolin” na działkach o nr ew.: 9, 12, 14, 97, 866/1, a.m. 9, obręb Obrowiec

 • WG.III.6220.17.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o przedłożeniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu wniosku o uzgodnienie warunków realizacji oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krapkowicach wniosku o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, a.m. 2, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.13.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Gogolin” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 2144/1, obręb Dąbrówka

 • WG.III.6220.12.2021.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.12.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magazyn odpadów w Kopalni Górażdże z instalacją dozowania” na działkach nr 115/38, 115/36, 115/21, 113/21, 114/3, a.m. 1, obręb Górażdże, nr 19/79, 19/75, 15/18, a.m. 8, obręb Kamionek

 • WG.III.6220.21.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina, w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, o możliwości zapoznania się wszystkich zainteresowanych z dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 85 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 160/1, 160/2 w miejscowości Dąbrówka” na działkach o nr ew.: 160/1 i 160/2, obręb Dąbrówka

 • WG.III.6220.17.2020.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu, po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, a.m. 2, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.14.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. „Przeniesienie zbiornika popiołów lotnych oraz transportu popiołów do młyna cementu nr 4 na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli” na działce nr 76/38, a.m. 2, obręb Chorula

 • WG.III.6220.17.2020.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na „zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin” na działce nr 173/4, a.m. 2, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.11.2021.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 90/3 w obrębie Zakrzów, Gmina Gogolin” na działce nr 90/3, a.m. 2, obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.13.2021.WL

  Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Gogolin” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 2144/1, obręb Dąbrówka

 • WG.III.6220.12.2021.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Magazyn odpadów w Kopalni Górażdże z instalacją dozowania” na działkach nr 115/38, 115/36, 115/21, 113/21, 114/3, a.m. 1, obręb Górażdże, nr 19/79, 19/75, 15/18, a.m. 8, obręb Kamionek

 • WG.III.6220.11.2021.WL

  Obwieszczenia Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrowiec w gminie Gogolin” planowanego do realizacji w obrębach geodezyjnych Obrowiec, Wygoda i Krapkowice